Zum Inhalt gehen.
Logo

Links und Funktionen
Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Botanische Staatssammlung München

Prof. Dr. Susanne S. Renner (Direktorin)

Die Botanische Staatssammlung München mit dem SNSB IT-Zentrum gehört zu den
Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB).

Personenliste

Name, Vorname, TitelTelefonRaumE-Mail
Beck, Andreas, Dr. 089 17861-266 233, OG2 beck@snsb.de
Dickoré, Bernhard, Dr. 089 17861-248 042, UG dickore@bio.lmu.de
Diewald, Wolfgang 089 17861-253 248, OG2 diewald@snsb.de
Esser, Hans-Joachim, Dr. 089 17861-264 129, OG1 esser@snsb.de
Falkenberg, Diane 089 17861-270 231, OG2 falkenberg@snsb.de
Fleischmann, Andreas, Dr. 089 17861-240 130, OG1 fleischmann@snsb.de
Hertel, Hannes, Prof. Dr. emer. 089 17861-304 249, OG2 hertel@snsb.de
Leininger, Iris 089 17861-253 248, OG2 leininger@snsb.de
Link, Anton 089 17861-244 227, OG2 link@snsb.de
Neubacher, Dieter 089 17861-244 227, OG2 neubacher@snsb.de
Reichert, Wolfgang 089 17861-303 247, OG2 reichert@snsb.de
Renner, Susanne, Prof. Dr. 089 17861-250 124, OG1 renner@lmu.de
Ruff, Marcel 089 17861-304 249, OG2 ruff@snsb.de
Sanz, Veronica 089 17861-268 211, OG2 sanz@snsb.de
Schütz, Johann 133, OG1
Sebek, Ingrid 089 17861-265 234, OG2 office.bsm@snsb.de
Seifert, Stefan, Dr. 089 17861-245 226, OG2 seifert@snsb.de
Seifried, Vijayanathan 089 17861-256 31, EG
Sundararuban, Janaki 089 17861-236 133, OG1
Triebel, Dagmar, Dr. 089 17861-252 232, OG2 triebel@snsb.de
Uygun, Tennur
Weibulat, Tanja 089 17861-304 249, OG2 weibulat@snsb.de
Weiß, Markus, Dr. 089 17861-245 226, OG2 weiss@snsb.de
Witz, Stefanie, Dipl.-Bibl. 089 17861-255 131, OG1 library.bsm@snsb.de

Weitere Einträge

BezeichnungTelefonRaum
Herbar Kryptogamen 089 17861-305 238 – 243, OG2
Herbar Phanerogamen 089 17861-306
089 17861-307
STAATS-HERBARIUM, 132, OG1
MUSEUM, 30, EG
Kryptogamen-Arbeitsraum 089 17861-304 249, OG2
Sekretariat (Fr. Sebek) 089 17861-265
Fax: +49 89 17861-193
234, OG2
Scanraum Herbarbelege 089 17861-174 059, UG

Kontakt

Botanische Staatssammlung München
Menzinger Straße 67
80638 München
Deutschland

Sekretariat

Telefon:089 17861-265 (Fr. Sebek)
Telefax:+49 89 17861-193
E-Mail:office.bsm@snsb.de

Stand: 25.06.2018